آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت به پرداخت ملت ( سهامی عام )

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/06/12 در محل تهران، چهارراه فرمانیه، خیابان پاسداران شمالی، خیابان نوریان، مجموعه رفاهی بانک ملت، پلاک 11 و 13 تشکیل می‌گردد با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه رسمی و در صورت نیاز وکالتنامه حضور به عمل رسانند.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت به پرداخت ملت ( سهامی عام )

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/06/12 در محل تهران، چهارراه فرمانیه، خیابان پاسداران شمالی، خیابان نوریان، مجموعه رفاهی بانک ملت، پلاک 11 و 13 تشکیل می‌گردد با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه رسمی و در صورت نیاز وکالتنامه حضور به عمل رسانند.

دستور جلسه:

دیگران چه می خوانند:

1- اصلاح ماده 14 اساسنامه مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار
2- اصلاح ماده 18 اساسنامه در خصوص درج آگهی در روزنامه و همچنین زمان پرداخت سود سهام مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار
3- اصلاح ماده 20 اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجامع عمومی مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار
4- اصلاح ماده 28 اساسنامه در خصوص تکمیل اعضای هیئت مدیره مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار
5- تصویب اساسنامه جدید با توجه به آخرین تغییرات و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت
6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

به موجب ماده 19 اساسنامه، حضور سهامداران محترم یا وکیل نماینده قانونی ایشان در جلسه مجمع، با ارائه اصل کارت ملی، وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقیقی و اصل معرفی نامه معتبر برای اشخاص حقوقی که با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، امکان‌پذیر می باشد. همچنین به سهامداران محترم توصیه می گردد در صورت تمایل نسبت به مشاهده آنلاین از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

آپارات شرکت به پرداخت
هیئت مدیره شرکت به پرداخت ملت ( سهامی عام )

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت به پرداخت ملت ( سهامی عام )

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟