دکتر علیرضا ماهیار به سمت مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک منصوب شد

دکتر علیرضا ماهیار به سمت مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک منصوب شد
دکتر علیرضا ماهیار به سمت مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک منصوب شد
دیگران چه می خوانند:

ماهیار سوابق معاون فناوري بانك ملي ايران،معاون فناوري و توسعه نوآوري سپرده گذاري مركزي ،مديرعامل رايان بورس و عضويت در هيات مديره شركتهاي مختلف حوزه فناوري و مالي در کارنامه خود دارد.

دکتر علیرضا ماهیار به سمت مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک منصوب شد

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟