انتصاب ریاست جدید خانه احزاب خراسان شمالی

حكم سيد ميكائيل محمدى به عنوان رياست جديد خانه احزاب استان خراسان شمالى توسط دكتر منوچهر متكى رياست خانه احزاب ايران صادر شد.
انتصاب ریاست جدید خانه احزاب خراسان شمالی

با حضور دكتر منوچهر متكى رياست خانه احزاب ايران و وزير امورخارجه اسبق دولت نهم و دهم و معاونت امور بين الملل بيت رهبرى در استان خراسان شمالى و ديدار با استاندار و اعضاى شوراى مركزى خانه احزاب استان خراسان شمالى و با تاييد و تصويب ١٤ نفر از اعضاى دوره جديد شوراى مركزى خانه احزاب ايران، حكم رياست جديد و اعضاى شوراى مركزى خانه احزاب استان خراسان شمالى صادر شد.

مهندس محمدى فارغ التحصيل رشته مهندسى مكانيك و رشته علوم سياسى دانشگاه شهيد بهشتى تهران و دانشجو دكترى مى باشد و همچنين مشاور عالى رييس سابق سازمان و مديركل پارلمانى،امور مجلس سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور و دبير شوراى عالى راهبردى سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور هم به مدت ٣ سال بوده است و در سوابق خود مشاور عالى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى هم ديده ميشود.

دیگران چه می خوانند:

انتصاب ریاست جدید خانه احزاب خراسان شمالی

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟