خانه خلاق حمایت گر و شتاب دهنده تولیدگران و کارآفرینان است

اضافه کردن امکانات جدید در محصول نوآوری و خلاقیت نیست بلکه اقدامی برای رفع نیاز است.
خانه خلاق حمایت گر و شتاب دهنده تولیدگران و کارآفرینان است

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه صنایع فرهنگی ایران، بابا اولادی مدیر مر کز خانه خلاق با تاکید براین مسئله که ایجاد بازار از مهمترین مقوله در صنایع فرهنگی است، گفت: اضافه کردن امکانات جدید در محصول نوآوری و خلاقیت نیست بلکه اقدامی برای رفع نیاز است.

وی با بیان اینکه باید در بازار و جامعه باشیم و نیازسنجی داشته باشیم، افزود: بعد از این نیاز سنجی امکان تولید محصولات نوآورانه وجود دارد.کشور چین در زمینه اتومبیل فعال نبود ولی همین کشور ایجاد بازار می‌کند. یا بر اساس نیاز سنجی در ایران سجاده تولید می‌کند. با همین شیوه و روش تبدیل به بزرگترین اقتصاد دنیا می‌شود.

دیگران چه می خوانند:

مدیر مرکز خانه خلاق افزود: کشور ما در صنایع دستی در دنیا بی نظیر است. ببنید علت ایجاد پارک‌های فن آوری در کشور چیست؟ ما یک خلاء در ارتباط با دانشگاه و بازار داشتیم که با احداث پارک های علم و فناوری این خلاء تا حدودی برطرف شد. مسئله رقابتی بین محصول شما با دیگر محصولات چی هست؟ این وجه تمایز با محصولات در بازار مهمترین نکته است. یعنی باید به این مسائل توجه کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با استفاده از صنایع دستی مختص با دهستان و شهرستان با همکاری ارشاد و گردشگری این محصولات را تولید و به فروش برسانید. چرا باید طرح کسب و کار بنویسیم؟ برای این است که رقبا رو بشناسیم و بازار را بشناسیم تا بتوانیم محصولات پر فرورش داشته باشیم. متاسفانه درصد بسیاری پایینی از محصولات ما وارد زمینه خلاق می‌شود.

بابااولادی تصریح کرد: در بخث سنگ درمانی و زیورآلات کشورهای دتنیا آمده اند و دارند روی آن کار می کنند و نیاز به این موضوع دارند. پروپازول سازی،هویت قابل دفاعی،پکیج و بسته بندی داشته باشید.برای فروش محصولات باید چند نکته را رعایت کرد:متریال داشته باشد،طراحی داشته باشد و دارای بازار هدف باشد.

وی افزود: بایدبرای فروش محصول در محصول ایجاد جذابیت کنیم ویکی دیگر از وجه تمایزهای محصول ایجاد کرد و برای محصول برای محصول است من باید بیایم فراتر از محصولم تحقیق کنم و فکر کنم.

وی گفت: برای ورود به خانه خلاق باید دلیل های فنی و منطقی داشته باشید. خانه خلاق کوتاه ترین مسیر برای بازاریابی،مشاوره و اتحاد در بازار می باشد. خانه خلاق حمایت گر و شتاب دهنده تولیدگران و کارآفرینان است. همه افرادی که سراغ مشاغل خانگی و کارآفرینی می آیند به دنبال کسب پول و مال بودند.

خانه خلاق حمایت گر و شتاب دهنده تولیدگران و کارآفرینان است

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟